Chroom-6 inventarisatie

Detectie en voorkoming van blootstelling

In vastgoed zien we de toepassing van chroom-6 regelmatig terug bij stalen kozijnen, kolommen en liggers. In de industrie zie je dat chroom-6-houdende coatings voornamelijk zijn toegepast bij installaties, hekwerken, bruggenrelingen etc.

Zonder extra veiligheidsmaatregelen is onderhoud, reiniging of sloop van deze constructies zeer gevaarlijk. De toepassing van chroom-6 is echter moeilijk te constateren. Het gebruik van chroom-6-houdende coatings is meestal niet geregistreerd. Tevens is de coating veranderlijk bij temperatuurschommelingen. Chroom-6 kan veranderen in chroom-3 en vice versa. 

Ervaring BME groep.

Er zijn momenteel maar weinig deskundige partijen in Nederland die u kunnen ondersteunen bij het controleren op de aanwezigheid van chroom-6 en het eventueel beheren hiervan. BME Groep heeft getrainde professionals in dienst die bij meerdere projecten ervaring hebben opgedaan met het onderzoeken en rapporteren van chroom-6. BME Groep maakt gebruik van een XRF-scanner die het proces van vaststelling kan bespoedigen en nauwkeurige resultaten geeft. Tevens werken wij samen met onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria voor het analyseren van de chroom-6-monsters. Daarmee kunnen we exact de hoeveelheid chroom-6 in de verflagen meten om u een nog beter advies te kunnen geven. 

BME Groep heeft in samenwerking met een onafhankelijk laboratorium en een aantal saneerders een efficiënte inspectiemethode ontwikkeld waarbij op locatie aangetoond kan worden of er gevaarlijke zware metalen – waaronder chroom-6 – aanwezig zijn. Ook metalen als lood, cadmium en zink kunnen waargenomen worden.  

Rapportage

Tijdens de inspectie zijn wij al bezig om de rapportage op te bouwen. Met moderne middelen zijn wij in staat om u snel te laten weten of u veilig kunt werken. De rapportage is helder en eenvoudig opgesteld. Er is duidelijk vastgelegd waar eventueel chroom-6 gevonden is, maar ook waar dat niet het geval is. Andere zware metalen als bijvoorbeeld lood nemen vermelden wij ook. De analyse van het lab vertelt u precies het in de verflagen aanwezige percentage. In het geval dat we deze gevaarlijke stoffen aantreffen, kunnen onze specialisten u adviseren hoe u zo veilig en efficiënt mogelijk de constructies kunt bewerken. Op basis hiervan helpen onze adviseurs u om het chroom-6-vraagstuk effectief aan te pakken. Als u dat wenst, begeleiden onze projectmanagers u in het verdere traject.

Laboratorium

Voor het analyseren van de chroom-6 monsters werkt BME Groep samen met een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium genaamd Eurofins Omegam. Bij Eurofins Omegam wordt de analyse om de concentratie chroom 6 te bepalen uitgevoerd met behulp van ICP-AES (NEN 6966).

Wanneer het monster op het laboratorium aankomt, ondergaat deze eerst een voorbehandeling om deze analyse te kunnen uitvoeren: het oplosbaar chroom-6 wordt geëxtraheerd met loog (pH>12), waarbij de overige chroomverbindingen niet worden opgelost. Om ervoor te zorgen dat de volledige concentratie chroom 6 wordt opgenomen in het monster duurt deze extractie minimaal 24 uur. Het verkregen filtraat wordt vervolgens door middel van koningswater in een zuur milieu gebracht, waarna de analyse via ICP-AES mogelijk is. Hierbij wordt het geëxtraheerde filtraat verstoven in een plasma waarbij atomen en ionen ontstaan. Door de hierbij vrijkomende hoge temperatuur worden deze aangeslagen en de overtollige energie wordt in een kouder gedeelte als lichtfotonen uitgezonden. Elk element zendt hierbij een eigen, specifieke golflente uit. In de monochromator ( een soort prisma) worden de verschillende golflengtes van elkaar gescheiden waarbij de intensiteit van het licht een maat is voor de aanwezige concentratie van het materiaal. Deze wordt gerapporteerd in mg/kg.

Heeft u vragen over chroom-6 of bent u benieuwd naar de mogelijke aanwezigheid van chroom-6 in uw bezit? Neem dan gerust contact op via tel: 0347-370255 of e-mail naar advies@bme.nl.

Wet- en regelgeving

De werkgever is uiteraard verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van zijn werknemers. Op het gebied van chroom-6 gaat de zorgplicht van de werkgever verder dan gebruikelijk. Chroom-6 is onderdeel van het beleid voor gezond en veilig werken met kankerverwekkende stoffen van het ministerie van SZW. Om de veiligheid van medewerkers te kunnen garanderen zijn er grenswaarden gesteld aan de blootstelling aan chroom-6. Deze grenswaarden gelden voor het gebruiken van chroom-6-houdende verbindingen, maar ook voor andere manieren van blootstelling die bijvoorbeeld kunnen optreden bij bewerkingen als schuur- en slijpwerkzaamheden aan verflagen. Neem geen risico’s met de veiligheid van uw werknemers en zorg ervoor dat onderhoud op een veilige manier plaats kan vinden. 

Voor meer informatie

Bert van Zuijdam

T. +31630050220
E. b.van.zuijdam@bme.nl

Proces inventarisatie

De chroom-6 inventarisatie verloop in een aantal stappen. Meer weten? Download dan onze infographic van dit proces.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief