Slooptraject Begeleiding en Management

Ondersteunen en ontzorgen

Er is wettelijk vastgelegd dat voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden een volledige asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Naast enkel de asbestinventarisatie kan BME Groep ook uw slooptraject begeleiden en managen. BME Groep bereidt uw sloop- of renovatietraject voor door het opstellen van een gedegen plan van aanpak, bestaande uit: asbestinventarisatie, bodemonderzoek en natuurlijk uw programma van eisen. BME Groep kan het gehele traject voor u verzorgen in een coördinerende rol of zelfs als risicodragend hoofdaannemer van sloop- en saneringswerken. Ook kunnen we ondersteuning bieden op één specifiek onderdeel. 

Risico’s in kaart brengen en beheersen

Asbest komt nog altijd op veel plaatsen voor. Sanering is niet altijd noodzakelijk, maar het is wél verplicht om asbestrisico’s in een gebouw in kaart te brengen en te beheersen. Risicobeheersing is daarom vaak opgenomen in het beleidsplan van vastgoedbeheerders, Arbo-afdelingen en QHSE-managers. BME Groep brengt het risiconiveau van asbest in gebouwen in kaart en voorziet u van duidelijke rapportages, adviezen en verwerking hiervan in het Landelijk Asbestvolgsysteem. 

Kosten van een saneringstraject

Bij verkoop van vastgoed kunnen de saneringskosten voor vervuiling, bijvoorbeeld asbest en bodemverontreiniging, een rol spelen in de transactie. BME Groep kan u ook hierbij ondersteunen. Wij brengen de vervuilingen in kaart en rapporteren deze met behulp van concrete verslagen. 

Industrie

Met name in de industrie zijn in het verleden veel asbest en keramische vezels toegepast. Door de complexiteit van installaties is het niet altijd duidelijk waar de gevaarlijke vezels zich bevinden. Dit kan leiden tot ongewenste vertragingen in het productieproces. Onze experts op dit gebied hebben veel ervaring met installaties en zijn minimaal VCA-, BOSIET-, NOGEPA- en OPiTO-gecertificeerd. Wij brengen asbest en keramische vezels in installaties schematisch in kaart. De rapportages zijn overzichtelijk opgesteld en worden beschikbaar gesteld op papier en digitaal. Wij kunnen in alle installaties en op alle locaties onderzoek uitvoeren naar asbest en keramische vezels. Dit kan ook op zeer korte termijn. 

Projectmanagement

Het aantreffen van asbest kan een flinke impact hebben op het gebied van kosten, gemoedsrust (vragen over blootstelling van gebruikers), planning, media en gezondheidsrisico’s. De meeste organisaties hebben geen asbestexpert in huis. BME Groep heeft daarom een uitgebreide aanvullende dienstverlening om de vervolgstappen te bepalen. Het projectmanagement van BME Groep bij een asbestverwijderingsproject omvat de totale voorbereiding, aanbesteding en projectbegeleiding van de uitvoering. Denk hierbij aan het opstellen van beheersplannen en -beleid, planvorming voor verwijdering of sloop, ondersteuning bij de aanbestedingsprocedures en projectmanagement (toezicht, begeleiding of directievoering tijdens de uitvoering).  

Vooral bij omvangrijke en/of gecompliceerde projecten vergt het aansturen en begeleiden van een sanering specialistische kennis, ervaring en capaciteit. De opdrachtgever is hierdoor verzekerd van de meest optimale prijskwaliteitverhouding bij de gunning van een werk. Verder hoeft de opdrachtgever zich geen zorgen te maken over de eventuele onrust die een saneringsproject teweegbrengt bij gebruikers of bezoekers van een gebouw of gebouwencomplex. Deskundige en professionele voorlichting is veelal onmisbaar in dit soort situaties.  Wilt u meer weten over wat BME Groep voor u kan betekenen op het gebied van asbestonderzoek of wilt u direct een offerte aanvragen? Mail dan naar advies@bme.nl 

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de BME Groep voor u kan betekenen op het gebied van asbestonderzoek of wilt u direct een offerte aanvragen? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief