Projectmanagement bij asbestsanering en sloop

Ondersteunen en ontzorgen

Na het uitvoeren van een asbest- of chroom-6-inventarisatie kan BME Groep ook uw sanerings- en slooptraject begeleiden en managen, van het opstellen van een plan van aanpak tot en met het beoordelen van offertes. Met name in technisch, milieukundig, veiligheidskundig, arbotechnisch en financieel opzicht vraagt een dergelijk project een weloverwogen en gecoördineerde aanpak. BME Groep kan het gehele traject voor u verzorgen in een coördinerende rol of, indien gewenst, ondersteuning bieden op één specifiek onderdeel. Met al deze kennis en ervaring onder één dak, houden we samen met u grip op het project. Zo zorgen we ervoor dat uw sloopproject geen slopend project wordt.

Risico’s in kaart brengen en beheersen

Asbest komt nog altijd op veel plaatsen voor in gebouwen, objecten en installaties. Sanering is niet altijd noodzakelijk, maar het is wél verplicht om asbestrisico’s in kaart te brengen en te beheersen. BME Groep brengt het risiconiveau van asbest in gebouwen in kaart middels het opstellen van asbestinventarisaties, risicobeoordelingsonderzoeken en het opstellen van beheersplannen. Daarnaast geven wij duidelijke en praktische adviezen over bijvoorbeeld het beheersbaar maken van asbesthoudende toepassingen bij instandhouding van een gebouw, object of installatie voorafgaand aan renovatie- of sloopprojecten.

Kosten van een asbestsanerings- en/of sloopproject

De kosten voor asbestsanering spelen vaak een belangrijke rol in de transactie bij verkoop of bij de aanbesteding van een renovatie- of sloopproject. BME Groep kan u ook hierbij ondersteunen door het opstellen van kostenramingen en begrotingen van asbestsanerings- en/of sloopwerkzaamheden. Dit doen wij zowel globaal voor een haalbaarheidsstudie als tot in detail gecalculeerd voor budgettering en aanbesteding.

Projectmanagement tijdens sanering of sloop

Het aantreffen van asbest kan een flinke impact hebben op het gebied van kosten, gemoedsrust (vragen over blootstelling van gebruikers), planning, media en gezondheidsrisico’s. BME Groep kan het gehele projectmanagement voor u verzorgen, zodat u zich op uw kerntaken kunt focussen. Het projectmanagement van BME Groep bij een asbestverwijderingsproject omvat de totale voorbereiding, aanbesteding en projectbegeleiding van de uitvoering. Denk hierbij aan het opstellen van kostenramingen, sanerings- en sloopbestekken, beheers- en beleidsplannen, planvorming voor sanering of sloop, ondersteuning bij de aanbestedingsprocedures en projectmanagement (toezicht, begeleiding of directievoering tijdens de uitvoering).

Vooral bij omvangrijke en/of gecompliceerde projecten vergt het aansturen en begeleiden van een sanering specialistische kennis, ervaring en capaciteit. Verder hoeft de opdrachtgever zich geen zorgen te maken over de eventuele onrust die een saneringsproject teweegbrengt bij gebruikers of bezoekers van een gebouw of gebouwencomplex. Deskundige en professionele voorlichting is veelal onmisbaar in dit soort situaties.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Wilt u meer weten over wat BME Groep voor u kan betekenen op het gebied van projectmanagement bij asbestsanering en/of sloopwerk of van asbestonderzoek, of wilt u direct een offerte aanvragen? Mail dan naar advies@bme.nl. of vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief