Overheid / Gemeenten

De gemeente en/of overheid vervult een belangrijke, meestal centrale, rol bij de bestrijding en afwikkeling van asbestincidenten en -calamiteiten. Veel gemeenten beschikken over een rampenplan, maar niet of onvoldoende over een asbestbeleidsplan. Aangezien een asbestincident of -calamiteit relatief niet zo vaak voorkomt, leidt een dergelijke onvoorziene gebeurtenis in veel gevallen tot ad-hocbeslissingen bij de verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders. Deze beslissingen moeten vaak worden genomen onder grote druk van pers en publieke opinie en ontstaan – wegens het ontbreken van een vooraf geformuleerd helder beleid – in de meeste gevallen vanuit een groot improvisatievermogen van de directbetrokkenen.  Achteraf krijgen deze instanties de rekening gepresenteerd, letterlijk!

De behoefte en/of noodzaak om een structureel gemeentelijk beleid te formuleren en te implementeren dient zich bij incidenten en calamiteiten dan ook vaak achteraf aan. Door haar kennis, pragmatische aanpak en onafhankelijkheid is BME Groep in staat een beleidsplan te ontwikkelen en implementeren dat goed aansluit bij de werkwijze van diverse instanties en overheden.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief