Retrospectief-onderzoek asbestblootstelling

Inzicht in daadwerkelijke blootstelling

Indien een van uw medewerkers meent blootgesteld te zijn aan asbestvezels, kan door middel van retrospectief-onderzoek achteraf worden vastgesteld of dit inderdaad het geval is geweest. Een retrospectief-onderzoek (gebruikssituatie) is een simulatie-onderzoek om de concentratie asbestvezels in de lucht voor een gebruikssituatie uit het verleden te reconstrueren waarbij de destijds heersende gebruiksomstandigheden zo goed mogelijk worden nagebootst.

Het onderzoek

Er wordt een meetplan opgesteld waarbij waar mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens van eerder uitgevoerde asbestinventarisaties en asbestbeheersplannen. Voor het nabootsen van de gebruiksomstandigheden zijn de door de opdrachtgever beschreven werkzaamheden leidend. Om te voorkomen dat hierbij een te gunstig beeld wordt verkregen is tevens gekozen voor een ‘worst-case’ benadering. Het nabootsen moet onder asbestcondities worden gebeuren, met andere woorden er zal een containment worden opgebouwd. De handelingen die hebben plaatsgevonden worden nagebootst en gelijktijdig worden er luchtmetingen verricht. Deze handelingen worden door meerdere personen uitgevoerd. De genomen luchtmonsters worden door een onafhankelijk laboratorium onderzocht middels een SEM analyse. De analyse zal uitwijzen of bij de werkzaamheden de wettelijke grenswaarden zijn overschreden. Als er geen overschrijding is dan eis er geen sprake van eventueel gezondheidsrisico. Indien dat wel het geval is zal een medische milieudeskundige moeten worden ingeschakeld.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem van BME Groep. Ons kwaliteitssysteem omvat gericht kwaliteitsbeleid, procedures, werkinstructies, werkoverleg en controles teneinde zo optimaal mogelijk aan de eisen van u als opdrachtgever te kunnen voldoen. In veel gevallen kunnen we bevestigen dat er geen blootstelling heeft plaatsgevonden. Een enorme geruststelling voor de persoon in kwestie.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief