Energie en industrie

In de industrie tref je specifieke procestechnologische of industriële toepassingen aan zoals: vonkendovers, meszekeringen, coatinglagen op Robertson beplating, afstandhouders, Linex-beplatingen, warmtebruggen, doorvoerisolatie en een relatief groot percentage niet-hechtgebonden materialen als leidingisolatie, isolatie van ketels, pakkingmateriaal tussen flenzen en toepassingen van koord en textiel.

Naast asbest treffen wij tijdens inventarisaties ook andere gevaarlijke vezels aan als keramische vezels, cristoballiet en trydimiet die verwerkt zijn in materialen. Het betreft vezels waaruit gedurende de levensduur elementen kunnen verdampen (door o.a. hoge temperaturen gecombineerd met grote temperatuurswisselingen), zodanig dat deze op asbest of keramische vezels gaan lijken en daarmee carcinogeniteit ontstaat.
Al deze specifieke zaken vragen om expertise en ervaring bij het in kaart brengen van asbest en daaraan gekoppelde beheers- of saneringswerkzaamheden om meerwaarde aan de industrie te kunnen bieden. De industrie wil voorkomen dat de medewerkers in de werkomgeving en het milieu worden bedreigd door asbest en andere gevaarlijke stoffen, maar daarnaast de bedrijfsprocessen continueren en zo min mogelijk hinder ondervinden. 

Risicomanagement & beheersing

BME Groep ontzorgt de industrie door middel van risicomanagement en beheersing op het gebied van asbest door: 

  • onze ervaring en expertise op het gebied van industriële processen; 
  • kostenefficiëntie; 
  • 24/7 dienstverlening; 
  • vooraf en gedurende projecten rekening te houden met het bedrijfsproces; 
  • budgetten; 
  • planning van onderhoud en stops; 
  • transportbewegingen & logistiek; 
  • communicatie & voorlichting aan werknemers te geven. 

De industrie vraagt tevens om innovatieve en pragmatische oplossingen op het gebied van inventarisatie en saneringswerkwijzen. BME Groep heeft hier veel ervaring mee en wij maken specifieke plannen van aanpak om de veiligheid te waarborgen en toch gevaarlijke stoffen weg te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een specifiek opgezette werkwijze voor de industrie rond het inventariseren en verwijderen van pakkingen in industriële omgevingen. 

Voor vele opdrachtgevers voltooiden of werkten wij succesvol aan diverse projecten op het gebied van asbestonderzoek, risicobeoordeling, contra-expertises, vormgeven beleid en risicomanagement, DueDiligenceonderzoeken, aan- en verkooponderzoeken op gevaarlijke stoffen, NEN2991asbestonderzoeken, planvorming, bestekfase, aanbesteding en projectmanagement van grootschalige asbestverwijderings- dan wel renovatie of sloopwerken. Deze dienstverlening wordt versterkt met behulp van dataservices en opleidingen. 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief