Dakinspectie

Preventie van onnodige risico’s en onderhoud

We zien regelmatig dat dakinspecties niet altijd meegenomen worden bij periodiek onderhoud. Dat kan nogal wat risico’s met zich meebrengen, want onderhoud aan dakbedekking is een van de grootste kostenposten van een gebouw. Met name bij platte daken is gebleken dat bij extreme regenbuien plotselinge lekkages kunnen ontstaan, met alle gevolgen van dien. 

BME Groep voert periodiek controles uit en brengt middels een gedetailleerde rapportage de risico’s in beeld. Met deze rapportage kunnen we u een deskundig advies afgeven om de levensduur van uw dak te verlengen. In het geval dat onderhoud moet plaatsvinden, kunnen wij u hierover adviseren en een kostenraming opstellen. BME Groep heeft inspecteurs in dienst met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van dakinspecties.   

Tijdens de dakinspectie worden de volgende onderdelen beoordeeld: 

 • Het dakvlak en eventuele ballastlagen 
 • Het afschot van het dakvlak
 • Dakopstanden
 • Dakrandafwerkingen
 • Doorvoeren en afvoeren
 • Noodoverstorten 
 • Opgaand werk 
 • Schoorstenen 
 • Loodafsluitingen 

Bovengenoemde onderdelen worden op de volgende aspecten beoordeeld: de toplaag op vervuiling, craquelévorming, mechanische beschadigingen, blaasvorming, krimpscheuren, plooivorming of losliggende overlappingen. 

De conditie wordt gemeten en krijgt de kwalificatie uitstekend/goed/voldoende/matig/slecht. 

Desgewenst inspecteren wij op en/of adviseren wij over de volgende onderdelen: 

 • Daktoetreding 
 • Doorval-/valgevaar
 • Aanwezigheid van obstakels
 • Het optimaliseren van de veiligheid op het dak

Nadat wij de dakinspectie voor u hebben uitgevoerd, herstellen wij de insnijdingen die tijdens de inspectie worden gemaakt. Daarna ontvangt u van ons een rapport, opgesteld door een deskundige. Dit rapport omvat de volgende elementen: 

 • Overzicht van hoeveelheden 
 • Aanbeveling tot schoonmaken, herstellen of vervangen
 • Een onafhankelijke kostenraming

Indien gewenst kan onze gespecialiseerde afdeling ook ondersteunen bij het projectmanagement tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden. 

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar advies@bme.nl of contact opnemen met een van onze specialisten via 0347-370255 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief