Materialeninventarisatie

Kostenbesparing en circulair ondernemen

Wat is een materialeninventarisatie?

Tijdens een materialeninventarisatie wordt tot op zeer gedetailleerd niveau in kaart gebracht welke materialen in een gebouw zijn toegepast. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijbehorende hoeveelheden materialen en de economische waarde van deze materialen. Deze gegevens worden vervolgens vastgelegd in een digitaal en interactief materialenpaspoort. Tijdens de inventarisatie wordt zoveel mogelijk op productniveau geregistreerd. Denk aan hardhouten kozijnen van een bepaalde fabrikant. Onderdelen die geen product zijn, worden als losse materialen geregistreerd. Zo bestaat de fundering bijvoorbeeld uit 10% ijzer en 90% beton.

Wat is de toegevoegde waarde van een materialeninventarisatie?

Met een materialeninventarisatie wordt volledig in kaart gebracht welke materialen zijn toegepast in uw vastgoed. Dit beeld is op twee momenten in de levenscyclus van een gebouw van belang. Het eerste moment is in de gebruiksfase van een gebouw. In de gebruiksfase kan de inventarisatie van toegepaste materialen namelijk worden vastgelegd in de vorm van een materialenpaspoort in Madaster. Een dergelijk materialenpaspoort kan vervolgens gebruikt worden voor optimaal gebouwenbeheer. Zo is direct inzichtelijk wanneer een lift is onderhouden en uit welk materiaal het systeemplafond bestaat. Een materialeninventarisatie bevordert de efficiency van onderhoud en kan onzekerheid over gebruik van onveilige materialen wegnemen.

Een ander punt in de levenscyclus waarin een materialeninventarisatie van belang is, is voorafgaand aan de sloopfase van een gebouw. De prijs van het ontmantelen van een gebouw hangt sterk af van de toegepaste materialen in het gebouw. Met een inventarisatie van de toegepaste materialen kan hierdoor zeer nauwkeurig in kaart worden gebracht welke materialen waar en in welke hoeveelheid in het pand aanwezig zijn. Op die manier kan zelfs in kaart worden gebracht welke materialen herbruikbaar zijn en wat de economische waarde is van deze materialen indien ze hergebruikt worden.

Businessmodel

Zo ziet het businessmodel eruit waarin BME Groep haar ervaring met asbestinventarisaties en externe materiaalkennis kan inzetten voor materiaalinventarisaties. Bij een dergelijke inventarisatie wordt gekeken naar de soorten materialen, de hoeveelheden materialen en de waarde van de materialen in donorpanden. Donorpanden zijn kantoorpanden die gesloopt gaan worden. 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief