BME Chroom-6

Onderzoek & inventarisatie

Chroom is een element en behoort tot de metalen. In de scheikunde wordt chroom aangeduid als Cr en heeft het atoomnummer 24. De meest voorkomende vormen van chroom zijn chroom-0, chroom-3 en chroom-6. Chroom-0 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verchromen van ijzeren kranen Chroom3 zit in mineralen die van nature voorkomen op aarde, zit in onze voeding en is onschadelijk voor de gezondheid. Chroom-6 zit net als chroom-3 in natuurlijke mineralen. Vanwege de nuttige eigenschappen, zoals roestwerendheid, wordt chroom-6 ook door mensen gemaakt. Chroom-6-verbindingen verschillen onderling in kleur (geel, oranje, rood). Deze kleuren zijn ook vaak terug te vinden in de diverse chroom-6-houdende verven en coatings.

Hoe kom je in aanraking met chroom-6-verbindingen?

In Nederland kunnen mensen op het werk soms te maken hebben met een chroom-6-verbinding. Chroom-6 bindt zich nl. altijd aan een andere stof, vandaar dat we spreken van een chroom-6-verbinding. Als er niet genoeg bescherming wordt gebruikt (zoals goede werkkleding, een ademmasker, handschoenen en anders Persoonlijke BeschermingsMiddelen de zogenaamde PBM’s) kan iemand blootgesteld worden aan een chroom-6-verbinding. Chroom-6-verbindingen kunnen op drie manieren in het lichaam terecht komen: door inslikken (maag), door inademen (longen) en via de huid (contact). Bij blootstelling in werksituaties kun je denken aan de volgende werkzaamheden: verspuiten, boren, schuren, snijden, lassen, verchromen, werken met cement en werken in of nabij een leerlooierij en bij verwerking van leer. Bij deze bewerkingen komen chroom-6-houdende verven of coatings vrij als stof of damp. Zonder extra veiligheidsmaatregelen is onderhoud, reiniging of sloop van chroom-6-houdende materialen zeer gevaarlijk. Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot kanker.

In welke materialen en producten zitten chroom-6-verbindingen?

Chroom-6-verbindingen zijn in verschillende materialen en producten terug te vinden. De voornaamste toepassing is in roestwerende verf en coatings. Ook kan het voorkomen in geconserveerd hout dat in de industrie, in de tuin en in houten speeltoestellen voor buiten wordt gebruikt. Vanwege de met name roestwerende eigenschappen zijn de chroom-6-houdende verven en coatings veel toegepast bij bruggen, flatgebouwen, gemeentehuizen, defensiematerieel, schoolgebouwen, treinen/metro’s/trams, schepen en viaducten.

Wetgeving omtrent Chroom-6

Chroom-6 valt onder het beleid voor gezond en veilig werken met kankerverwekkende stoffen van het ministerie van SZW. Vanaf 1 maart 2017 geldt een verlaagde wettelijke grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan chroom-6-verbindingen van 1 µg/m3. Grenswaarden geven duidelijkheid over de blootstelling die volgens de wet is toegestaan voor de werkgever en werknemer. Deze grenswaarde geldt niet alleen voor het gebruiken van chroom-6-houdende verbindingen, maar ook voor andere blootstellingen die bijvoorbeeld kunnen optreden bij bewerkingen zoals boor, schuur- en slijpwerkzaamheden aan chroom-6-houdende verflagen. Vanaf de jaren 90 mogen chroom-6-verbindingen niet meer in consumentenproducten aanwezig zijn.

Onderzoek & inventarisatie

BME Groep heeft getrainde professionals in dienst die veel ervaring hebben met het onderzoeken en rapporteren van chroom-6. BME Groep maakt gebruik van een XRF-scanner die snel en nauwkeurige resultaten geeft. Tevens werken wij samen met onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria voor het analyseren van de chroom-6-monsters. Zij meten de exacte hoeveelheid chroom-6 in de verflaag en met deze analyse kunnen wij u een gedegen advies geven. BME Groep heeft in samenwerking met een onafhankelijk laboratorium en een aantal saneerders een efficiënte inspectiemethode ontwikkeld waarbij op locatie aangetoond kan worden of er gevaarlijke zware metalen, waaronder chroom-6, aanwezig zijn. Ook schadelijke metalen als lood, cadmium en zink kunnen waargenomen worden. Zie voor onze BME inspectiemethode het processchema chroom-6-inventarisatie.

Wilt u meer weten over een chroom-6 onderzoek?

Neemt u dan contact op met onze Chroom-6 specialist:

Bert van Zuijdam

T. +31630050220
E. b.van.zuijdam@bme.nl

Proces inventarisatie

De chroom-6 inventarisatie verloop in een aantal stappen. Meer weten? Download dan onze infographic van dit proces.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief