Verlaging risicoklasse

Flinke besparing op de saneringskosten

Het saneren van asbesthoudende vensterbanken was tot nu toe een kostbare aangelegenheid omdat de sanering hiervan sinds 2014 in risicoklasse 2 viel. TNO beschikte niet over data van de werkelijke blootstelling tijdens asbestsaneringen en kon derhalve, na verlaging van de grenswaarden voor asbest, niet bepalen of de nieuwe grenswaarde werd overschreden. De vereniging voor woningcorporaties Aedes heeft de afgelopen jaren data verzameld en een rapport opgesteld over de blootstelling  bij diverse saneringshandelingen met asbesthoudende vensterbanken. Ook is voorzien in een werkmethode voor de verwijdering van dergelijke vensterbanken.

Aedes heeft haar rapport Landelijke afschaling volgens SCi-547: saneren van asbesthoudende vensterbanken aangeboden bij de beoordelingscommissie SCi-547. De beoordelingscommissie SCi-547 heeft geconcludeerd dat voldoende gegevens zijn verzameld om de risicoklasse voor deze methode permanent te verlagen van risicoklasse 2 naar 1.

Vensterbanken saneren middels SMA-rt

Vensterbanken die minder dan 15% chrysotiel (wit asbest) bevatten, kunnen vanaf vandaag (middels SMA-rt) onder risicoklasse 1 worden opgenomen in het asbestinventarisatierapport. Dit is goed nieuws voor vastgoedeigenaren en woningcorporaties. Sanering van deze vensterbanken wordt praktischer en goedkoper uitgevoerd. Het verwijderen in eigen beheer komt ook binnen de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u?

Voor u als opdrachtgever voor asbestverwijderingen betekent dit dat containment niet langer noodzakelijk is en dat u geen gebruik meer hoeft te maken van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Er hoeft uitsluitend een visuele eindcontrole plaats te vinden, luchtmetingen na asbestverwijdering zijn niet meer verplicht. Deze eindcontrole (vrijgave) hoeft niet door een geaccrediteerd laboratorium te worden uitgevoerd. Kortom de sanering kan praktischer worden uitgevoerd in een aanzienlijk kortere doorlooptijd en dit betekent een flinke besparing op de saneringskosten.

Voorwaarden voor de asbestverwijdering onder risicoklasse 1

Voor het saneren van asbesthoudende vensterbanken dient u te beschikken over een asbestinventarisatierapport waarin de vensterbanken in risicoklasse 1 zijn ingedeeld. Gebruik maken van een inlegvel is ook mogelijk. Verder moeten de werkzaamheden worden gemeld en uitgevoerd conform het arbeidsomstandighedenbesluit. En het asbesthoudende materiaal wordt volgens de geldende wet- en regelgeving verpakt, afgevoerd en gestort. Tot slot dient het protocol dat bij SMA-rt wordt opgenomen, strikt te worden gevolgd.

Wat kan BME Groep voor u betekenen?

De BME Groep staat voor u klaar en ondersteunt u graag. Wij kunnen asbestinventarisatierapporten actualiseren of opstellen en inlegvellen opstellen met herziene SMA-rt. We verzorgen trainingen asbestverwijdering in risicoklasse 1. Tevens kunnen wij toezicht houden op de werkzaamheden en controle uitvoeren middels luchtmetingen (volgens arbo-besluit art. 4.47). En kunnen wij u bijstaan in de begeleiding en ondersteunen door advisering.

Meer vragen over asbest?

Wij helpen u graag.

Engel Komies

T. +31643824761
E. e.komies@bme.nl

Maico Gremmen

T. +31623536958
E. m.gremmen@bme.nl

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief