Asbestinventarisatie

Kwalificatie van risico’s

Voorafgaand aan bijvoorbeeld sloop- of renovatiewerkzaamheden aan een pand gebouwd vóór 1994 moet vanuit wet- en regelgeving een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. De overheid wil op deze manier voorkomen dat de mensen die in een pand wonen of werken, in aanraking komen met gevaarlijke asbestvezels. Een asbestinventarisatie, die moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, is ook onderdeel van een verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Wanneer is het nodig?

Als een pand of object is gebouwd vóór 1994 en het wordt gesloopt of gerenoveerd, dan verplicht de overheid pandeigenaren om vooraf een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dat geldt ook als al bekend is dat een pand asbest bevat en de eigenaar dit wil laten verwijderen. Een asbestinventarisatie kent een geldigheidsduur van drie jaar. 

Processtappen asbestinventarisatie

Tijdens een asbestonderzoek worden asbesthoudende materialen in kaart gebracht volgens een gestructureerde aanpak. Nadat het doel van het onderzoek is vastgelegd, wordt aan de hand van deskresearch en interviews met de eigenaar of beheerder van het pand achterhaald of en waar asbest aanwezig is. Bij vastgoed is dat bijvoorbeeld in golfplaten, gevelpanelen, dekvloeren, schoolborden, vensterbanken, dorpels, dakleien, riolering en schoorstenen. Maar asbest kan ook voor komen op onzichtbare plaatsen als leidingisolatie of in aansluitingen van kachels of ventilatiekanalen.

Asbestvezels herkennen met het blote oog is onmogelijk. Op basis van kennis en ervaring kunnen bepaalde toepassingen en materialen wel als ‘asbestverdacht’ worden herkend en bestempeld. Op basis hiervan wordt een inspectieplan opgesteld en vindt een grondige inspectie plaats op locatie. Van verdachte materialen worden monsters afgenomen die in een geaccrediteerd asbestlaboratorium worden geanalyseerd. Tenslotte wordt een uitgebreide rapportage met bevindingen opgeleverd.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief